belka loga

W dniu 30 maja 2023r. o godzinie 15:00 w Ostoi Huzara w Gielniowie, ul. Piłsudskiego 97 odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wszyscy Razem”. Głównym celem spotkania było zatwierdzenie dokumentu Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.

belka loga

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wszyscy Razem” działając na podstawie § 17 ust. 4 litera h Statutu zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Wszyscy Razem”, które odbędzie się w dniu 30 maja 2023 r. ( wtorek) o godzinie 15.00 Ostoja Huzara W Gielniowie. Z dokumentem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023 – 2027 można zapoznać się w biurze LGD „Wszyscy Razem” ul. Szkolna 1, 26- 434 Gielniów od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 -15.30.

Założenia i kierunki Lokalnej Strategii Rozwoju (prezentacja do pobrania)

Plakat mobilne punkty konsultacyjne

Szanowni Państwo,

w ramach prac nad przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023 – 2027 uruchamiamy w każdej gminie z obszaru LGD „Wszyscy Razem” mobilne punkty konsultacyjne, gdzie będą mogli Państwo uzyskać informacje na temat LSR oraz wypełnić ankietę oraz kartę pomysłu – dokumenty, które pozwolą nam poznać Państwa oczekiwania oraz pomysły. Na podstawie zebranych materiałów wyciągniemy wnioski na nową perspektywę 2023-2027.

Szanowni Państwo!

W celu postępu prac nad przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023–2027 pragniemy zachęcić Państwa do wyrażenia opinii w zakresie potrzeb i potencjału obszarze LSR.

Mamy nadzieję, że będąc aktywnymi mieszkańcami lub przedstawicielami organizacji pozarządowych / lokalnych środowisk gospodarczych / instytucji publicznych lub innych środowisk, podzielicie się Państwo swoimi propozycjami, na których bardzo nam zależy. Na ich podstawie wyciągniemy wnioski na nową perspektywę 2023-2027.

Ankieta w formie elektronicznej dostępna jest pod adresm https://forms.gle/9ni3dywAYiTchWb26

pdf Karta pomysłu LGDWR
pdf Ankieta LGDWR

Plakat punkt konsultacyjny

W ramach przygotowywania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 uruchomiliśmy do Państwa dyspozycji Punkt Konsultacyjny, za pośrednictwem, którego możecie Państwo wnosić uwagi do poszczególnych etapów powstawania LSR lub zgłaszać swoje pomysły.