Kartka 2016

kapela ludowa

Po raz kolejny w dniu 20 listopada w niedzielę Hala Sportowa w Odrzywole wypełniła się barwnymi strojami ludowymi i piękną skoczną muzyką ludową. W tegorocznym Festiwalu Kapel, Zespołów, Kół Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszeń Ziemi Przysuskiej wzięła udział rekordowa liczba uczestników.

festiwal ludowy plakat

Spotkania informacyjne

W okresie od 14 – do 20 Października 2016 r. Lokalna Grupa Działania Wszyscy Razem w każdej gminie członkowskiej przeprowadziła spotkania informacyjne. Celem realizacji spotkań było rozpoczęcie naborów wniosków w ramach „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach PROW 2014-2020.

logolgd kwadratherb

Serdecznie zapraszamy artystów ludowych i Stowarzyszenia Wiejskie z powiatu przysuskiego, kultywujących tradycję regionalną do udziału w Festiwalu Kapel, Zespołów, Śpiewaków Ludowych, Kół Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszeń Ziemi Przysuskiej, który odbędzie się 20 listopada 2016 roku.