plazowa plakat

logo fioProjekt „Ekologicznie i zdrowo czyli na sportowo!” realizowany w ramach FIO - Mazowsze Lokalnie, rozpoczął się pierwszym rajdem rowerowym na terenie gminy Klwów, która postawiła na zdrowe żywienie z wykorzystaniem zasobów lokalnych takich jak stowarzyszenia, które w trakcie rajdu zaprezentowały potrawy z warzyw i owoców regionalnych.

doradztwo

belka loga2

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

W dniu 30 marca 2017 roku zakończyły się nabory na operacje w zakresie przedsięwzięcia nr: 1.1.2 Rozwijanie działalności gospodarczej wskazanego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2023 w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020". W ramach naborów biuro codziennie udzielało doradztwa potencjalnym beneficjentom. Ostatecznie wpłynęło 16 wniosków.

belka loga2

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie osoby prowadzące własny biznes, które noszą się z zamiarem skorzystania z dofinansowania z Funduszy Europejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na spotkania informacyjne związane z planowanym naborem wniosków w zakresie działania: 19.2 Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla operacji związanych z rozwojem działalności gospodarczej. Spotkanie odbędzie się 8 marca (środa) o godzinie 10.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy, oraz 9 marca (czwartek) o godzinie 10.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Klwowie.

V Kongres Przedsiębiorczości Produktu Lokalnego

V Kongres Przedsiębiorczości Produktu Lokalnego to wielkie przedsięwzięcie realizowane przez LGD Perły Mazowsza, w którym Lokalna Grupa Działania „Wszyscy Razem” miała przyjemność uczestniczyć. W imprezie uczestniczyli m.in. przedsiębiorcy, przedstawiciele Lokalnych Grup Działania, jednostek naukowych, oświatowych, organizacji pozarządowych, służb mundurowych,  jak również reprezentanci sektora samorządowego / publicznego, w tym burmistrzowie i wójtowie. Kongres dla LGD Wszyscy Razem był znakomitą okazją do zaprezentowania najlepszych produktów lokalnych z naszego regionu takich jak: jabłko, papryka czy obwarzanek odrzywolski.