Szkolenie

W dniu 24 czerwca 2016 roku odbyło się szkolenie pod nazwą  „Zasady Wdrażania Lokalnej Strategii Kierowanej przez Społeczność Lokalną”.

LGD Wszyscy Razem zwraca się z uprzejma prośbą o przedstawienie elektronicznej oferty cenowej.

Lokalna Grupa Działania „Wszyscy Razem” zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na zakup i dostawę materiałów promocyjnych i reklamowych według poniższej specyfikacji.

Podpisanie umowy

Lokalna Grupa Działania „Wszyscy Razem” otrzymała środki z programu PROW na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2016–2023.

Sesja absolutoryjna

16 maja br., w Urzędzie Gminy i Miasta Nowego Miasta nad Pilicą odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia LGD „Wszyscy Razem”. Zaplanowany porządek obrad zawierał przede wszystkim przedstawienie sprawozdania stowarzyszenia za rok 2015, opinii Komisji Rewizyjnej oraz zmian w statucie stowarzyszenia.