Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie organizuje X edycję Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku 2016.

W dniu 16 stycznia 2017 roku zakończyły się nabory na operacje w zakresie budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014 – 2020. W ramach naborów biuro codziennie udzielało doradztwa potencjalnym beneficjentom. Ostatecznie wpłynęło 11 wniosków.

W dniu 29 grudnia 2016 roku zakończyły się nabory na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROPW na lata 2014 – 2020. W ramach naborów biuro codziennie udzielało doradztwa potencjalnym beneficjentom. Ostatecznie wpłynęło 21 wniosków na podejmowanie działalności.

Rozstrzygnięcia konkursów wkrótce.

Zachęcamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji Konkursu na Najlepsze Projekty Społeczne w Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie najlepszych projektów społecznych zgłoszonych przez uczestników. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest złożenie wniosku konkursowego zawierającego opis zgłoszonego projektu, harmonogram działań i przewidywany budżet.

Kartka 2016