Pragniemy Państwa poinformować, że 4 listopada 2019r (poniedziałek) jest ostatnim dniem doradztwa w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na przedsięwzięcie Rozwijanie Działalności Gospodarczej.

 Termin składania wniosków mija w dniu 05 listopada 2019 r. o godz. 15.00. Wnioski, które nie zostaną zarejestrowane do godz. 15.00 - nie zostaną przyjęte w ramach ogłoszonych naborów wniosków.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wszyscy Razem”  ogłasza konkurs fotograficzny PIĘKNO OBSZARU LSR

 

belka loga

Lokalna Grupa Działania Wszyscy Razem

ogłasza nabór wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

na przedsięwzięcie

PROMOCJA ZASOBÓW I PRODUKTÓW LOKALNYCH

Celem Równać Szanse jest wsparcie takich projektów, które rozwijają u młodych ludzi kompetencje społeczne takie jak: praca w grupie, komunikacja, planowanie, odpowiedzialność.
Tematyka projektów może być różnorodna, istotne jest aby młodzi ludzie w wieku 13- 19 lat uczyli się poprzez doświadczanie: tworząc spektakle, gry terenowe, filmy, koncerty czy pokazy lub realizując inne swoje pasje.

 

 

belka loga

 

Lokalna Grupa Działania „Wszyscy Razem”

Ul. Opoczyńska 35          

Tel./fax.: (048) 67 10 010

26 – 415 Klwów              

biuro@lgdwr.pl

 Zaproszenie

 Zapraszamy na bezpłatne szkolenie poświęcone przygotowaniu wniosków projektowych w związku z planowanym naborem wniosków w zakresie działania: 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla operacji związanych z przedsięwzięciem” Promocja zasobów i produktów lokalnych”. Szkolenie odbędzie się 26 sierpnia 2019r. o godzinie 11.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Nowym Mieście nad Pilicą. Spotkanie zostanie przeprowadzone przez pracowników LGD „Wszyscy Razem”.