1

 

 W dniu 29 maja 2019 r.  w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Lokalna Grupa Działania „Wszyscy Razem” podpisała umowę przyznania pomocy na realizację projektu współpracy pt. „Kreowanie Aktywności Jednoczących Amatorów Kajakarstwa” (KAJAK). Projekt realizowany jest wspólnie z partnerami:  LGD „Zapilicze”, LGD „Perła Jury”, Stowarzyszenie Dolina Pilicy, które jednocześnie pełni funkcję koordynatora. Podpisaną umowę – na łączną kwotę pomocy w wysokości 401 476,00 zł – wręczył Andrzej Górczyński – Członek Zarządu Województwa Łódzkiego.

Lokalna Grupa Działania „Wszyscy Razem”

ul. Opoczyńska 35 

26-415 Klwów

Zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.:

„Budowa przystani wodnej na rzece Drzewiczce w Odrzywole

Z przyjemnością informujemy, że 28 maja 2019 r w Urzędzie Gminy w Odrzywole zostały podpisane umowy o powierzenie grantu na realizację 10 projektów grantowych w zakresie „Podnoszenie kapitału mieszkańców, wraz z ochroną środowiska” o łącznej wartości 250 000zł. Na podpisanie umów przybyli uprawnieni zgodnie z KRS reprezentanci Stowarzyszeń z powiatu grójeckiego i przysuskiego, których operacje zostały wybrane do dofinansowania w ramach drugiego naboru grantowego. Uroczystość otworzył Prezes Zarządu –Marian Kmieciak witając wszystkich i dziękując za przybycie. Nasza Lokalna Grupa Działania jako kolejna na Mazowszu podpisała w dniu 23 maja umowę o przyznaniu pomocy Nr 00026-6935-UM0720030/19 na realizację projektu grantowego z Samorządem Województwa Mazowieckiego. Podpisanie w/w umowy umożliwiło podpisanie umów Lokalnej Grupie Działania ”Wszyscy Razem” z grantobiorcami.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Wszyscy Razem" informuje o zakończeniu postępowania przez Radę Stowarzyszenia w sprawie oceny wniosków, które wpłynęły w ramach naborów 01/2019 dla Poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach – Tworzenie lub rozwój inkubatorów przedtwórstwa lokalnego produktów rolnych.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Wszyscy Razem" informuje o zakończeniu postępowania przez Radę Stowarzyszenia w sprawie oceny wniosków, które wpłynęły w ramach naborów 01/2018 dla Poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na Przedsięwzięcie nr. 2.2.1 Edukacja, aktywizacja, zachowanie dziedzictwa lokalnego, integracja lokalnej społeczności- Projekty Grantowe.